Potrzeba opracowania nowej ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych jest następstwem wyroku Trybunału Konstytucyjnego . Wyroku, który spowodował, że bez nowej ustawy 21 stycznia 2014 r. działkowcy utracą wszelkie prawa do swych działek.

Drodzy państwo miło nam poinformować, że dzięki pomocy naszych działkowców udało nam się uruchomić monitoring naszych ogrodów. Na "Domu Działkowca" zostały zamontowane dwie kamery, które monitorują włazd na teren ogrodów. Liczymy, że to działanie przyczyni się do zwiększenia bezpieczeństwa na ternie naszych ogrodów.

Zarząd ROD im. F. Ceynowy informuje, że z dniem 15 październiak 2012 została otwarta wewnętrzna brama wjazdowa na teren Ogrodów. Prosi się jednocześnie wszystkich działkowców o zamykanie bramy za sobą. Dbajmy o bezpieczeństwo na terenie naszych ogrodów, jest to dobro nasze wspólne.

Miło nam poinformować naszych działkowiczów, że nasz ogród zajął 3 miejsce w konkursie na Najładniejszy ogród. Konkurs był organizowany prze Gdański Okrę PZD.

Ten sukces to przede wszystkim sukces wasz drodzy działkowicze. To dzięki waszej pracy i waszemu zaangażowaniu w pielęgnację ogrodów mozemy cieszyć się z sukcesu. Po raz kolejny pokazaliśmy, że cały czas jesteśmy liczącym się ogrodem w naszym okręgu.

Serdecznie DZIĘKUJEMY

ZARZĄD            

Zarząd ROD im. F. Ceynowy informuje, że z dniem 15 października hydrofornia została wyłączona na okres zimowy. Prosi się działkowców, u których na ogrodzie znajdują się spusty wodne aby je otworzyć by woda znajdująca się w rurach mogła spłynąć.