Zapraszamy wszystkich działkowców i naszych sympaytków, którym nie jest obojętna przyszłość ogrodnictwa działkowego na manifestację, która odbędzie się 20 września 2013 r. o godz. 11.00 przy siedzibie urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku ul. Okopowa 21/27.

Autokar odjeżdża o godz. 9.30 z pod bramy Ogrodu

Zarząd ROD im. F. Ceynowy w Wejherowie ogłasza konkurs ofert na wykonanie  modernizacji sieci energetycznej na terenie ogrodu:

wymiana kabla o długości 237 m oraz wymiana 4 złączy pomiarowo rozdzielczych przy działkach

Szczegółowe informacje odnośnie zadania można uzyskać od p. Kazimierza Miotk pod numerem tel. 508-717-388 oraz p. Mieczysława Kijek nr. tel. 782-794-751.

Zarząd zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty lub odwołania konkursu bez podania przyczyny.

Termin składania ofert pisemnych do dnia 16 10 2013 r. na podany poniżej adres:

ROD im. Floriana Ceynowy

ul. Nadrzeczna 32

84-200 Wejherowo

Skrytka pocztowa nr 25

Ostatnio komisjie dokonały lustracji naszego ogrodu. Zarząd jest zadowolony z ocen jakie usyskał ogród. W lustracji dokonanej przez Okręgowy Zarząd PZD otrzymaliśmy 585 pkt. na 590 możliwych. W krajowym konkursie na Rodzinny Ogród Działkowy 2013 zdobyliśmy 584 pkt. na 590 możłiwych. Działka nr 60 została uznana za wzorową działkę. Serdecznie dizękujemy wszystkim za przygotowanie ogrodów na czas konkursu.

Nasz ROD został laureatem Krajowego Konkursu PZD "Rodzinny Ogród Działkowy roku 2013". Z tego tytułu otrzymaliśmy nagrodę pieniężną w wysokości 4 000 zł. Działka nr 60 została wyróżniona w konkursie krajowym jako "Wzorowa działka 2013".

W konkursie okręgowym "Rodzinny Ogród Działkowy 2013" zajęliśmy I Miejsce i otrzymaliśmy nagrodę w wysokości 1 500 zł. Działka nr 110 zdobyła IV miejsce w konkursie "Wzorowa działka 2013".

Gratulujemy działkowcom i dziękujemy za pomoc w przygotowaniu działek i otoczenia do konkursów.

Drodzy działkowcy już niebawem rozpoczną się zapisy na tegoroczną wycieczkę. Wyjazd został zaplanowany w dniach 01 - 05 październik 2013. Na uczestników czeka mnóstwo wspaniałych atrakcji. Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w wyjeździe.