W związku z epidemią koronawirusa Walne Zebranie ROD im. F. Ceynowy w Wejherowie planowane w kwietniu 2020r. nie odbędzie się.

Nowy termin zostanie przedstawiony w późniejszym terminie.

 

Zgodnie z uchwałą Krajowego Zarządu PZD terminy walnych zebrań mają się odbyć w terminie do 31 lipca br.

Jednocześnie upoważniono zarządy ROD do pobierania od działkowców z ROD zaliczek z tytułu opłat ogrodowych przeznaczonych na pokrycie kosztów funkcjonowania ROD w 2020r. w wysokości odpowiadającej opłatom wynikającym z uchwał walnych zebrań (konferencji delegatów) podjętych w 2019r.

 

ZARZĄD ROD IM. F. Ceynowy