Uchwały Walnego Zebrania Sprawozdawczo -Wyborczego z dnia 25.04.2015 r:

Nr 1/2015 - W sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu ROD za okres kadencji 2010-2014 i za 2014 r

Nr 2/2015 - W sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Zarządu ROD za okres od 19 stycznia 2014 r do 31 grudnia 2014 r

Nr 3/2015 - w sprawie absolutorium dla ustępującego Zarządu ROD 

Nr 4/2015 - w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej ROD za 2014 r 

Nr 5/2015 -w sprawie ustalenia liczby członków Zarządu ROD – 6 osób Komisji Rewizyjnej ROD - 3 osoby 

Nr 6/2015 - w sprawie wyników wyborów do organów PZD w ROD oraz wyboru 1 delegata na Okręgowy Zjazd Delegatów PZD

Nr 7/2015 - W sprawie planu pracy na 2015 r i programu działania na okres kadencji 2015-2019

Nr 8/2015 - w sprawie wysokości opłaty ogrodowej i terminu jej wnoszenia. Wysokość opłaty ogrodowej wynosi 0,80 gr od m2 Termin zapłaty do dnia 15 czerwca 2015 r.

Nr 9/2015 - dotyczy preliminarzy finansowych na 2015 r 

Nr 10/2015 – w sprawie inwestycji wieloletniej (modernizacja 4 skrzynek energetycznych)

Nr 11/2015 - w sprawie otwarcia bramy wjazdowej do ogrodu

Nr 12/2015 -w inwestycji postawienia płotu przy świetlicy i niwelacji terenu.

Nr 13/2015 - uchwała finansowa na cele inwestycyjne - 0,25 zł od m2 działki. Termin zapłaty do 15.06.2015 r

Nr 14/2015 - uchwała finansowa- 0,48 za m2 działki opłata na rzecz ogrodu Termin zapłaty 15.06.2015 r

Nr 15/2015 - Uchwała modernizacji sieci energetycznej (4 skrzynki) 15 zł od działki. Termin zapłaty do 15.06.2015 r

Nr 16/2015 - uchwała finansowo -organizacyjna. Obchody 60 -lecia naszego ogrodu. Kwota - 6000 zł

Nr 17/2015 - uchwała organizacyjna wnioskująca do Prezydenta Miasta Wejherowa o wyróżnienie 2 osób nagrodą Prezydenta.

W poniedziałek 11 maja o godz. 14.00 w Ratuszu odbyło się spotkanie z Z-cą Prezydenta p. Beatą Rutkiewicz. W spotkaniu czestniczyli:

Zarząd ROD im. F. Ceynowy Beata Rutkiewicz - Z-ca Prezydenta Stanisław Brzozowski - Kierownik WIGKiOŚ Mirosław Ziemann - Kierownik WGNiU Marcin Drewa - Radny Miasta Wejherowa członkowie ROD im. F. Ceynowy

W dniu 25 04 2015 r. odbyło się w Domu Działkowca Walne Zebranie Sprawozdawczo - Wyborcze. W zebraniu uczestniczyło 60 osób na 206 członków. Nie jest to zbyt dobra informacja, szczególnie dla nowego Zarządu. Z zaproszonych gości na nasze spotkanie przybyli:

Beata Rutkiewicz- Z-ca Prezydenta  Marcin Drewa - Radny Miasta Marek Glowienke - Naczelnik SM

Podczas zebrania zostały uchwalone podstawowe uchwały, dotyczące m.in.:

wysokości i terminowości opłat obchody 60-lecia Ogrodów powołania Zarządu i Komisji Rewizyjnej

Drodzy działkowicze miło nam poinformować, że projekt budżetu obywatelskiego pn. "Zielona Szkoła - Uczymy dzieci dbania o przyrodę" został jednym z siedmiu projektów, które doczekają sie realizacji. Nasz projekt zdobył 247 głosów, to olbrzymi sukces i zasługa wszystkich członków ogrodu.

Środki budżetu obywatelskiego, które początkowo były zaplanowane na 400 tyś. zł, następnie zwiększone przez Prezydenta do 800 tyś. zł, przeznaczone na realizację projektów to 928 679 zł. 

Drodzy członkowie Rodzinnych Ogrodów Działkowych im. F. Ceynowy w Wejherowie. Przypominamy, że w sobotę 25 kwietnia o godz. 15.00 odbędzie się walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze. Gorąco zachęcamy do udziału wszystkich działkowców. 

Dodatkowo Zarząd zwraca się z prośbą o zabranie ze sobą Dowodu Osobistego lub innego dokumentu z numerem PESEL. Podczas zebrania, każdy członek zamieszkujący w Wejherowie będzie mógł oddać głoś na nasz projekt Budżetu Obywatelskiego.