Zarząd ROD im. F. Ceynowy zaprasza wszystkich działkowców na uroczyste obchody 60-lecia naszego Ogrodu, które odbędą się w dniu 04.07.2015 r .

W sobotę 30 maja podczas obchodów Dnia Jakuba zasłużeni mieszkańcy wejherowa otrzymali nagrody z rąk Prezydenta Miasta. Najwyższe odznaczenie, jakim jest Statuetka Jakuba Wejhera, otrzymał Hubert Skrzypczak. Wyróżniony Noagrodą Prezydenta Miasta Wejherowa został p. Kazimierz Miotk, który od wielu lat pełni funkcję Prezesa Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. F. Ceynowy.

Jestem nieziernie dumny, że otrzymał takie wyróżnienie - mówi Kazimierz Miotk- to zaszczyt zostać docenionym przez władze miasta. Wiem, że moja wieloletnia praca na rzecz ogrodów nie poszła na marne, jak widać została doceniona przez najwyższe organa władzy w tym mieście.

 

Uchwały Walnego Zebrania Sprawozdawczo -Wyborczego z dnia 25.04.2015 r:

Nr 1/2015 - W sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu ROD za okres kadencji 2010-2014 i za 2014 r

Nr 2/2015 - W sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Zarządu ROD za okres od 19 stycznia 2014 r do 31 grudnia 2014 r

Nr 3/2015 - w sprawie absolutorium dla ustępującego Zarządu ROD 

Nr 4/2015 - w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej ROD za 2014 r 

Nr 5/2015 -w sprawie ustalenia liczby członków Zarządu ROD – 6 osób Komisji Rewizyjnej ROD - 3 osoby 

Nr 6/2015 - w sprawie wyników wyborów do organów PZD w ROD oraz wyboru 1 delegata na Okręgowy Zjazd Delegatów PZD

Nr 7/2015 - W sprawie planu pracy na 2015 r i programu działania na okres kadencji 2015-2019

Nr 8/2015 - w sprawie wysokości opłaty ogrodowej i terminu jej wnoszenia. Wysokość opłaty ogrodowej wynosi 0,80 gr od m2 Termin zapłaty do dnia 15 czerwca 2015 r.

Nr 9/2015 - dotyczy preliminarzy finansowych na 2015 r 

Nr 10/2015 – w sprawie inwestycji wieloletniej (modernizacja 4 skrzynek energetycznych)

Nr 11/2015 - w sprawie otwarcia bramy wjazdowej do ogrodu

Nr 12/2015 -w inwestycji postawienia płotu przy świetlicy i niwelacji terenu.

Nr 13/2015 - uchwała finansowa na cele inwestycyjne - 0,25 zł od m2 działki. Termin zapłaty do 15.06.2015 r

Nr 14/2015 - uchwała finansowa- 0,48 za m2 działki opłata na rzecz ogrodu Termin zapłaty 15.06.2015 r

Nr 15/2015 - Uchwała modernizacji sieci energetycznej (4 skrzynki) 15 zł od działki. Termin zapłaty do 15.06.2015 r

Nr 16/2015 - uchwała finansowo -organizacyjna. Obchody 60 -lecia naszego ogrodu. Kwota - 6000 zł

Nr 17/2015 - uchwała organizacyjna wnioskująca do Prezydenta Miasta Wejherowa o wyróżnienie 2 osób nagrodą Prezydenta.

W poniedziałek 11 maja o godz. 14.00 w Ratuszu odbyło się spotkanie z Z-cą Prezydenta p. Beatą Rutkiewicz. W spotkaniu czestniczyli:

Zarząd ROD im. F. Ceynowy Beata Rutkiewicz - Z-ca Prezydenta Stanisław Brzozowski - Kierownik WIGKiOŚ Mirosław Ziemann - Kierownik WGNiU Marcin Drewa - Radny Miasta Wejherowa członkowie ROD im. F. Ceynowy

Drodzy działkowicze miło nam poinformować, że projekt budżetu obywatelskiego pn. "Zielona Szkoła - Uczymy dzieci dbania o przyrodę" został jednym z siedmiu projektów, które doczekają sie realizacji. Nasz projekt zdobył 247 głosów, to olbrzymi sukces i zasługa wszystkich członków ogrodu.

Środki budżetu obywatelskiego, które początkowo były zaplanowane na 400 tyś. zł, następnie zwiększone przez Prezydenta do 800 tyś. zł, przeznaczone na realizację projektów to 928 679 zł.