W sobotę 05 czerwca na terenie naszych ogrodów odbyła się zabawa z okazji Dnia Dziecka. Frekwencja była zadowalająca, a dzieci bawiły się wyśmienicie.

Nr 1/2016 - W sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności

Zarządu ROD w 2015 r

Nr 2/2016 - W sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności

Komisji Rewizyjnej ROD w 2015 r

Nr 3/2016 - w sprawie wysokości opłaty ogrodowej i terminu jej

wnoszenia.

Wysokość opłaty ogrodowej wynosi 0,80 gr od m2 powierzchni użytkowej działki (w tym 0,07 zł/m2 partycypacja zgodnie z§145 ust.1 i 2 statutu PZD)

Termin zapłaty do dnia 30 czerwca 2016 r.

Nr 4/2016 – w sprawie planu pracy na 2016 r

Nr 5/2016 – w sprawie preliminarzy finansowych na 2016 r

Nr 6/2016 - w sprawie realizacji zadania inwestycyjnego pn: „Sukcesywna wymiana skrzynek energetycznych 23 szt” w tym partycypacja działkowców w kwocie 60 zł na rok 2016 termin zapłaty do 30 czerwca 2016 r.

Całkowity koszt w/w zadania inwestycyjnego wynosi 37.000 zł

Złożono wniosek do OZ o otrzymanie dotacji bezzwrotnej w wysokości 10.000 zł

Nr 7/2016 -w sprawie realizacji zadania inwestycyjnego pn.

„Montaż drzwi między świetlicą a zieloną szkołą”

Nr 8/2016 - uchwała w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Funduszu Samopomocowego w wysokości 12.000 zł na zadanie inwestycyjne pn.

„Wymiana skrzynek energetycznych 23 szt „

Okres spłaty określa się na 4 lata

Opłata na spłatę pożyczki wynosi 30 zł rocznie od działkowca płatną przez okres spłaty pożyczki.Opłata stanowi partycypację finansową działkowców w kosztach inwestycji.

Małżonkowie mający tytuł prawny do tej samej działki wpłacają jedną opłatę na spłatę pożyczki

Nr 9/2016 - w sprawie zmiany planu zagospodarowania przestrzennego ROD im. F. Ceynowy w związku z wykonaniem przystanku autobusowego

Nr 10/2016 - w sprawie otwarcia bramy wjazdowej do ogrodu.

Otwierać bramę wjazdową do ogrodu od miesiąca maja do września w każdą ostatnią sobotę miesiąca od godz 8.00 do godz.18.00 oraz w miesiącu kwietniu i październiku przez okres 2 tygodni.

W sobotę 23 kwietnia w świetlicy ROD im. F. Ceynowy przy ul. Nadrzecznej 32 odbędzie się Walne Zebranie Sprawozdawcze. 

Pierwszy termin rozpoczęcia godz. 15.00

Drugi termin godz. 15.30

 

Materiały sprawozdawcze dostępne do wglądu w dniu 20 kwietnia 2016 r. w godz. 17.00 - 18.00 w świetlicy ROD.

Gorąco zachęcamy wszystkich członków do uczestniczenia w zebraniu.

Zarząd ROD im. F. Ceynowy serdecznei zaprasza wszystkie dzieci z terenu naszego ogrodu na Dzień Dziecka. W programie gry i zabawy. 

Termin: 05 czerwca 2016 r. godz. 14.00

Zapraszamy!

Drodzy działkowicze miło nam poinformować, że w roku bieżącym ponownie złożyliśmy projekt Budżetu Obywatelskiego. Członek Zarządu p. Paweł Thiel przygotwał projekt pn. "Rozświetlmy nasze ogrody energią słoneczną".