Drodzy państwo zgodnie z uchwałą Krajowej Rady Polskiego Związku Działkowców z dnia 14 lipca zostało ogłoszone rozstrzygnięcu konkursu krajowego na "Rodzinny Ogród Działkowy 2016".

Zarząd Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. F. Ceynowy serdecznie zaprasza 23 czerwca na godz. 17.30 na Sobótki. 

Tego dnia jak zawsze odbędzie się ognisko na placu zabaw i kiełbaski.

Serdewcznie zapraszamy do wspólnej zabawy. 

W sobotę 05 czerwca na terenie naszych ogrodów odbyła się zabawa z okazji Dnia Dziecka. Frekwencja była zadowalająca, a dzieci bawiły się wyśmienicie.

Nr 1/2016 - W sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności

Zarządu ROD w 2015 r

Nr 2/2016 - W sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności

Komisji Rewizyjnej ROD w 2015 r

Nr 3/2016 - w sprawie wysokości opłaty ogrodowej i terminu jej

wnoszenia.

Wysokość opłaty ogrodowej wynosi 0,80 gr od m2 powierzchni użytkowej działki (w tym 0,07 zł/m2 partycypacja zgodnie z§145 ust.1 i 2 statutu PZD)

Termin zapłaty do dnia 30 czerwca 2016 r.

Nr 4/2016 – w sprawie planu pracy na 2016 r

Nr 5/2016 – w sprawie preliminarzy finansowych na 2016 r

Nr 6/2016 - w sprawie realizacji zadania inwestycyjnego pn: „Sukcesywna wymiana skrzynek energetycznych 23 szt” w tym partycypacja działkowców w kwocie 60 zł na rok 2016 termin zapłaty do 30 czerwca 2016 r.

Całkowity koszt w/w zadania inwestycyjnego wynosi 37.000 zł

Złożono wniosek do OZ o otrzymanie dotacji bezzwrotnej w wysokości 10.000 zł

Nr 7/2016 -w sprawie realizacji zadania inwestycyjnego pn.

„Montaż drzwi między świetlicą a zieloną szkołą”

Nr 8/2016 - uchwała w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Funduszu Samopomocowego w wysokości 12.000 zł na zadanie inwestycyjne pn.

„Wymiana skrzynek energetycznych 23 szt „

Okres spłaty określa się na 4 lata

Opłata na spłatę pożyczki wynosi 30 zł rocznie od działkowca płatną przez okres spłaty pożyczki.Opłata stanowi partycypację finansową działkowców w kosztach inwestycji.

Małżonkowie mający tytuł prawny do tej samej działki wpłacają jedną opłatę na spłatę pożyczki

Nr 9/2016 - w sprawie zmiany planu zagospodarowania przestrzennego ROD im. F. Ceynowy w związku z wykonaniem przystanku autobusowego

Nr 10/2016 - w sprawie otwarcia bramy wjazdowej do ogrodu.

Otwierać bramę wjazdową do ogrodu od miesiąca maja do września w każdą ostatnią sobotę miesiąca od godz 8.00 do godz.18.00 oraz w miesiącu kwietniu i październiku przez okres 2 tygodni.

Zarząd ROD im. F. Ceynowy serdecznei zaprasza wszystkie dzieci z terenu naszego ogrodu na Dzień Dziecka. W programie gry i zabawy. 

Termin: 05 czerwca 2016 r. godz. 14.00

Zapraszamy!