SKŁAD ZARZĄDU

1. Jarosław Borowiec Prezes  
   
2. Jan Suprunowicz
Sekretarz  
3. Bławat Piotr Skarbnik  
4. Formella Franciszek Członek  
     

SKŁAD KOMISJI REWIZYJNEJ

1. Janusz Ginter
Przewodniczący  
2. Zbigniew Stankiewicz
Z-ca Przewodniczącego  
3. Anna Duszyk
Członek