SKŁAD ZARZĄDU

1. Borowiec Jarosław Prezes  
2. Sałata Zygmunt Z-ca prezesa  
2. Ropel Rafał
Sekretarz  
3. Bławat Piotr Skarbnik  
4. Formella Franciszek Członek  
     

SKŁAD KOMISJI REWIZYJNEJ

1. Janusz Ginter
Przewodniczący  
2. Zbigniew Stankiewicz
Z-ca Przewodniczącego  
3. Anna Duszyk
Członek