SKŁAD ZARZĄDU

1. Suprunowicz Jan Prezes  
2. Formella Franciszek Z-ca prezesa  
3.
   
4. Iwona Marczyńska Sekretarz  
5. Henryk Milewczyk Członek zarządu  
 

SKŁAD KOMISJI REWIZYJNEJ

1. Janusz Ginter
Przewodniczący  
2. Zofia Biwer
Z-ca Przewodniczącego  
3. Anna Duszyk
Członek