rodwejherowoRodzinny Ogród Działkowy im.Fl. Ceynowy położony jest na terenie miasta Wejherowa.

Powstał on w 1955 roku, a inicjatorem założenia ogrodu była PSS "Społem" w Wejherowie.

Powierzchnia ogrodu wynosi 5,2 ha, działki użytkuje 129 rodzin.

Rzeka Reda przepływająca przez miasto, stanowi w 3/4 naturalną granicę ogrodu.

Infrastrukturę ogrodu stanowią: frontowe ogrodzenie zewnętrzne z siatki stalowej i żywopłotu, sieć energetyczna - kabel ziemny z doprowadzeniem do altan, sieć wodociągowa, w skład której wchodzi hydrofornia pobierająca wodę z rzeki Redy oraz 6 studni kopanych. Mamy uregulowane prawo wodne, gdyż czerpiemy wodę powierzchniową z rzeki.

rodwejherowoNa terenie ogrodu zlokalizowany jest także budynek administracyjno-biurowy z salą i zapleczem kuchenno-sanitarnym podłączonym do kanalizacji miejskiej oraz toaleta dla użytkowników działek i możliwość poboru wody pitnej. Posiadamy również plac zabaw dla dzieci, który dzięki pomocy władz miasta został zmodernizowany aby jego wyposażenie było zgodne z wymogami unijnymi.

Ogród z dobrymi efektami startuje w konkursach organizowanych przez okręg pomorski i zajmował odpowiednio:

 • 2000 r. - VIII miejsce
 • 2001 r. - IV miejsce
 • 2003 r. - III miejsce
 • 2004 r. - II miejsce
 • 2005 r. - III miejsce
 • 2006 r. - VIII miejsce
 • 2007 r. - I miejsce
 • 2008 r. - I miejsce
 • 2009 r. - II miejsce
 • 2010 r. - I miejsce
 • 2011 r. - IV miejsce

Rok 2010 to nie tylko sukces w konkursie okręgowym. Nasz ogród zostałę laureatem konkursu ogólnopolskiego na "Najładniejszy ogród i działkę 2010r.". Po raz pierwszy konkurs organizowany przez Prezydenta Miasta Wejherowa pn. "Najładniej ukwiecony i zazieleniony balkon, okno lub ogród na terenie Miasta Wejherowa" został poszerzony o udział ogrodów działkowych. Trójka członków naszego ogrodu otrzymała wyróżnienia.

rodwejherowoOgród ściśle współpracuje z różnymi podmiotami i organizacjami z terenu miasta Wejherowa:

 • Urząd Miejski
 • Związek Pszczelarzy
 • Zakład Usług Komunalnych
 • Zespół Szkół nr 3
 • Przedszkole
 • Starostwo Powiatowe

realizując wiele przedsięwzięć ekologicznych, wychowawczych i edukacyjnych.

Współpracujemy również ze Strażą Miejską i Policją aby zapewnić bezpieczeństwo użytkownikom działek.

W roku 2005 uroczyście obchodziliśmy 50 - lecie naszego ogrodu. Dzięki sponsorom oraz działkowcom Ogród otrzymał sztandar , który jest naszą chlubą.

Ogród nasz jest miejscem odpoczynku, rekreacji dla działkowców i ich rodzin, oazą zieleni przepięknie położoną w zakolu rzeki Redy.