W sobotę 14 kwietnia w Domu Działkowca odbyło się coroczne Walne Zebranie Sprawozdawcze.

Na zebraniu gościliśmy licznie przybyłych gości w tym:

 • Arkadiusz Kraszkiewicz Z-ca Prezydenta Miasta Wejherowa
 • Marcin Drewa V-ce Przewodniczący Rady Miasta
 • Arkadiusz Szczygieł Radny Miasta Wejherowa
 • Czesław Kukowski Radny Miasta Wejherowa

Obecni byli również przedstawiciele Policji i Straży Miejskiej.

Poniżej przedstawiamy sprawozdanie z zebrania i stanowisko ROD w sprawie ustawy o ułatwieniu w przygotowaniu realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz realizacji inwestycji towarzyszących:

 • sprawozdanie-walne-2018-1
 • sprawozdanie-walne-2018-2
 • sprawozdanie-walne-2018-3
 • stanowisko-rod

 

Uchwały walnego zebrania sprawozdawczego:

 • nr 1/18

  w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności i sprawozdania finansowego Zarządu ROD w 2017 r sprawozdanie finansowe Zarządu ROD za 2017 r składające się:

  z bilansu zamykającego się po stronie aktywów i pasywów

  rachunku zysku i strat

  sprawozdanie z Funduszu Rozwoju

  sprawozdanie z Funduszu Oświatowego

  nr 2/18

  - w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej ROD w 2017 r

  nr 3/18

  - w sprawie wysokości poszczególnych opłat ogrodowych i terminu ich wnoszenia

  Termin wnoszenia opłat do dnia 30.06.2018 r

  nr 4/18

  - w sprawie planu pracy na 2018 r

  nr 5/18

  -w sprawie preliminarzy finansowych na 2018 r przyjęto

  nr 6/18

  w sprawie realizacji zadania inwestycyjnego P.N. Zakup kontenera biurowego na biuro ROD

  nr7/18

  w sprawie wniosku o przyznanie dotacji z okręgowego lub krajowego Funduszu Rozwoju.

  nr 8/18

  - w sprawie dofinansowania działkowców do zakupu kontenera na biuro ROD

  nr 9/18

  - w sprawie realizacji zadania inwestycyjnego PN. Zakup i montaż lamp solarnych.

  nr 10/18

  - w sprawie realizacji zadania remontowego PN. Prace remontowe w hydroforni – wymiana wodomierza, zaworu, ewentualnie remont lub naprawa pompy.

  nr 11/18

  - w sprawie realizacji zadania remontowego PN. Wymiana rynien i opierzenia dachu w świetlicy ROD, elewacja.

  nr12/18

  - w sprawie nagrody za prace na rzecz ogrodu

  nr 13/18

  - w sprawie opłaty energetycznej (straty energii, ubytki)

  nr 14/18

  - w sprawie otwarcia bramy wjazdowej do ogrodu

  otwierać bramę wjazdową do ogrodu od miesiąca V-IX w każdą ostatnią sobotę miesiąca od godz. 9.00 – 17.00 oraz w miesiącu IV i X przez okres tygodnia.