W ostatnim czasie na terenie ogrodu zostały wykonane prace związane z zabezpieczeniem terenów przed powodzią.

W tym celu została nawieziona ziemia w te miejsca, które najbardziej ucierpiały. Przede wszystkim wzmocniono wały i alejki, które w ubiegłorocznej powodzi były najbardziej zalane.

Alejki zostały również obsiane trawą, która już ładnie rośnie.

W galerii można zobaczyć zdjęcia: Galeria