W dniu 22 kwietnia 2017 r. odbyło się na terenie naszego ogrodu odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze.

Podczas zebrania przyjęto następujące uchwały:

nr 1/17

- w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności i sprawozdania finansowego Zarządu ROD w 2016 r

nr 2/17

- w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej ROD w 2016 r

nr 3/17

- w sprawie wysokości poszczególnych opłat ogrodowych i terminu ich wnoszenia Wysokość opłaty ogrodowej w 2017 r wynosi 1,00 zł od m2 powierzchni użytkowej działki (w tym 0,07 zł/m2 partycypacja zgodnie z §145 ust.1 i 2 statutu PZD)

Opłata ogrodowa energetyczna przeznaczona na pokrycie strat powstających w trakcie przesyłu energii wewnątrz ogrodu w szczególności różnica pomiędzy wskazaniami licznika głównego, a sumą wskazań wszystkich podliczników do niego podłączonych wynosi 8,00 zł od działki (uch. nr 11/17)

Termin wnoszenia opłat do dnia 30.06.2017 r

nr 4/17

- w sprawie planu pracy na 2017 r

nr 5/17

- w sprawie preliminarzy finansowych na 2017 r

nr 6/17

- w sprawie realizacji zadania remontowego pn. Remont WC dla działkowców, kafelkowanie schodów do WC w świetlicy, malowanie kuchni, naprawa w tynkach przy świetlicy. Planowany koszt wykonania zadania – 6.000,00 zł

nr 7/17

- w sprawie realizacji zadania remontowego pn. Wykonanie mapki geodezyjnej, płotu od strony zachodniej oraz remont płotu od strony zachodniej planowany koszt wykonania zadania – 3.000,00 zł

nr 8/17

- w sprawie realizacji zadania remontowego pn. Homologacja i malowanie urządzeń (zabawek) na placu zabaw Planowany koszt wykonania zadania – 2.000,00 zł

nr 9/17

- w sprawie realizacji zadania remontowego pn. Prace remontowe w hydroforni – remont pompy, instalacji oraz konserwacja i malowanie. Planowany koszt wykonania zadania – 4.000,00 zł

nr 10/17

- w sprawie sfinansowania przez działkowców operatu wodno-prawnego - pozwolenie decyzja nr OS-171/2017 na okres 20 lat koszt operatu 3302,00 zł tj 26,00 zł od działki (127 dz. x 26,00 zł)

nr 11/17

- w sprawie opłaty energetycznej (straty energii, ubytki) opłata w wysokości 8,00 zł od działki (123 dz.x 8,00 zł)