60latW sobotę 4 lipca 2015r. Rodzinny Ogród Działkowy im. Floriana Ceynowy w Wejherowie przy ulicy Nadrzecznej obchodził swoje 60 lecie istnienia. Należy zaznaczyć, że ogród jest najstarszym ogrodem działkowym w Wejherowie. Szczegółowy opis ogrodu znajduje się na stronie internetowej www.rodwejherowo.pl, która istnieje od 2012 roku.
Obecnie od 1997 roku nieprzerwanie Prezesem Zarządu ROD jest Pan Kazimierz Miotk.


W ostatnich latach Rodzinny Ogród Działkowy wygrał liczne konkursy dotyczące ogrodów na szczeblu Ogólnokrajowym i Okręgowym, nastąpił rozwój infrastruktury na terenie ogrodów m.in. modernizacja kanalizacji, częściowa modernizacja instalacji elektrycznych, podłączenie świetlicy do miejskiej sieci wodno-kanalizacyjnej, przekształcenie działki nr 6 na miejsca postojowe dla działkowców. W 2015 roku w Wejherowskim Budżecie Obywatelskim jednym ze zwycięskich projektów okazał się projekt p. Kazimierza Miotk pn. „Zielona Szkoła – uczymy dzieci dbania o przyrodę”. Projekt czeka obecnie na realizację.
Ogrody współpracują z wieloma organizacjami z terenu miasta Wejherowa:
koło pszczelarzy
ZS 3 w Wejherowie
Parafia Chrystusa Króla
Związek Emerytów i Rencistów
Uniwersytet III Wieku
Polski Związek Niewidomych i Niedowidzących w Wejherowie
Przedszkole Samorządowe Nr 2.
Obchody 60-lecia ogrodów rozpoczęły się o godz. 13.00 mszą św. w intencji działkowców w kościele Parafialnym pw. Chrystusa Króla pod przewodnictwem Ks. Dziekana Daniela Nowaka. Po mszy nastąpił uroczysty przemarsz na teren ogrodów. Kolejnym punktem w programie była wystawa prac plastycznych uczniów z Zespołu Szkół nr 3, której tematyką był jubileusz ogrodu. Następnie zaproszeni goście i działkowcy udali się na miejsce koło placu zabaw, gdzie odbywały się dalsze uroczystości jubileuszowe.
Prezes Kazimierz Miotk przywitał zaproszonych gości, wśród których byli:
Czesław Smoczyński – Prezes Okręgu PZD i członek Krajowej Rady PZD
Mieczysław Kamiński – I Wice Prezes Okręgu PZD i opiekun ogrodu z ramienia PZD
Piotr Bochiński – Z-ca Prezydenta Miasta Wejherowa
Marcin Drewa – Wice Przewodniczący Rady Miasta Wejherowa
Grzegorz Gaszta – Przedstawiciel Powiatu Wejherowskiego – radny powiatowy
ks. Daniel Nowak – Ks. Dziekan, Proboszcz Parafii pw. Chrystusa Króla
ks. Artur Jadanowski – wikariusz Parafii pw. Chrystusa Króla.
Jadwiga Lewandowska – Prezes ROD im. Sucharskiego
Ryszard Bielec – Prezes ROD im. J. Wejhera
Zbigniew Kwidziński, Maciej Węsierski – Prezesi firmy MAK
Kolejnym elementem było odczytanie historii Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. F. Ceynowy. Następnie głos otrzymali zaproszeni goście, którzy przekazali na ręce prezesa ROD upominki.
Panowie Czesław Smoczyński i Mieczysław Kamiński przekazali dwa okazjonalne puchary:
1. Puchar Prezesa Okręgowego Zarządu PZD w Gdańsku od Pana Czesława Smoczyńskiego
2. Puchar Prezesa Krajowej Rady PZD od Pana Eugeniusza Kondrackiego
Najbardziej zasłużeni działkowcy otrzymali srebrne i brązowe medale za wieloletnią działalność dw ramach PZD.
Zarząd Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. F. Ceynowy przygotował dla wszystkich członków działkowców okazjonalne medale z okazji rocznicy.
Po oficjalnej części nastąpiło wspólne biesiadowanie działkowców przy muzyce zespołu „Giga Akord”. Dla uczestników biesiady przygotowano również liczne konkursy z nagrodami, m.in. tradycyjne przeciąganie liny. Dla upamiętnienia uroczystości działkowcy wykonali wspólne zdjęcie uczestników. Zabawa trwała do późnych godzin wieczornych.
Działkowcom życzymy wszystkiego dobrego, owocnych plonów i dalszych jubileuszów.