Zarzą ROD im. F. Ceynowy zaprasza na wycieczkę szkoleniowo-krajoznawczą z okazji Dnia Działkowca. Wyjazd odbędzie się w dniach 02-06 październik 2012. W roku bieżącym wybieramy się w rodzinne strony najbardziej ututowanego polskiego skoczka narciarskiego.

 


Poniżej przedstawiamy program wycieczki:

02.10.2012 – Wyjazd godz.04.00 Dom Działkowca Nadrzeczna 32 – Częstochowa – Wisła obiadokolacja.

03.10.2012 –Śniadanie - Ustroń – Cieszyn – obiadokolacja – Gril o godz.19.00

04.10.2012 – Wisła - (Muzeum, Skocznia w Malince, Zameczek Prezydenta, Zapora, Galeria Małysza, Mostek Trzech Granic) - obiadokolacja

05.10.2012 – Koniaków- Żywiec – Szczyrk – Szyndzielnia (gondole) - obiadokolacja

06.10.2012 – Śniadanie – godz.9.00 powrót do Wejherowa

Wszystkie wstępy, opłaty przewodnickie i ubezpieczenie są w kosztach wycieczki.

Koszt wycieczki:

Działkowiec 550 PLN

Pozostali       610 PLN

Zgłoszenia przyjmowane Będą w środy w Domu Działkowca ul. Nadrzeczna 32 w godz.17.00-18.00 od 27.06.2012.

Ilość miejsc ograniczona.

Tel. kontaktowy 782 794 751 Pan Mieczysław Kijek

Potrzebne dane do ubezpieczenia:

Imię nazwisko adres zamieszkania

PESEL

Nr legitymacji emeryckiej, rentowej, szkolnej