Uchwały Walnego Zebrania Sprawozdawczo -Wyborczego z dnia 25.04.2015 r:

Nr 1/2015 - W sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu ROD za okres kadencji 2010-2014 i za 2014 r

Nr 2/2015 - W sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Zarządu ROD za okres od 19 stycznia 2014 r do 31 grudnia 2014 r

Nr 3/2015 - w sprawie absolutorium dla ustępującego Zarządu ROD 

Nr 4/2015 - w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej ROD za 2014 r 

Nr 5/2015 -w sprawie ustalenia liczby członków Zarządu ROD – 6 osób Komisji Rewizyjnej ROD - 3 osoby 

Nr 6/2015 - w sprawie wyników wyborów do organów PZD w ROD oraz wyboru 1 delegata na Okręgowy Zjazd Delegatów PZD

Nr 7/2015 - W sprawie planu pracy na 2015 r i programu działania na okres kadencji 2015-2019

Nr 8/2015 - w sprawie wysokości opłaty ogrodowej i terminu jej wnoszenia. Wysokość opłaty ogrodowej wynosi 0,80 gr od m2 Termin zapłaty do dnia 15 czerwca 2015 r.

Nr 9/2015 - dotyczy preliminarzy finansowych na 2015 r 

Nr 10/2015 – w sprawie inwestycji wieloletniej (modernizacja 4 skrzynek energetycznych)

Nr 11/2015 - w sprawie otwarcia bramy wjazdowej do ogrodu

Nr 12/2015 -w inwestycji postawienia płotu przy świetlicy i niwelacji terenu.

Nr 13/2015 - uchwała finansowa na cele inwestycyjne - 0,25 zł od m2 działki. Termin zapłaty do 15.06.2015 r

Nr 14/2015 - uchwała finansowa- 0,48 za m2 działki opłata na rzecz ogrodu Termin zapłaty 15.06.2015 r

Nr 15/2015 - Uchwała modernizacji sieci energetycznej (4 skrzynki) 15 zł od działki. Termin zapłaty do 15.06.2015 r

Nr 16/2015 - uchwała finansowo -organizacyjna. Obchody 60 -lecia naszego ogrodu. Kwota - 6000 zł

Nr 17/2015 - uchwała organizacyjna wnioskująca do Prezydenta Miasta Wejherowa o wyróżnienie 2 osób nagrodą Prezydenta.