spotkanie z pania prezydentW poniedziałek 11 maja o godz. 14.00 w Ratuszu odbyło się spotkanie z Z-cą Prezydenta p. Beatą Rutkiewicz. W spotkaniu czestniczyli:

  • Zarząd ROD im. F. Ceynowy
  • Beata Rutkiewicz - Z-ca Prezydenta
  • Stanisław Brzozowski - Kierownik WIGKiOŚ
  • Mirosław Ziemann - Kierownik WGNiU
  • Marcin Drewa - Radny Miasta Wejherowa
  • członkowie ROD im. F. Ceynowy

 

Celem spotkania było omówienie remontu ul. Nadrzecznej i połączenie tej ulicy z ulicą Lelewela, usytuowanie zatoki postojowej dla autobusu po stronie ogrodów oraz zapewnienie miejsc parkingowych.

Z informacji jakie przedstawił p. Stanisław Brzozowski wynika, że według przepisów zatoka autobusowa powinna znajdować się za skrzyżowaniem. Oznaczałoby to, że zostałaby usytuowana wzdłuż zachodniej części ogrodów. Wiązałoby się to z tym, że działkowcom zostałaby zabrana spora część działek, zlikwidowanoby istniejący żywopłot. Byłaby to spora strata dla ogrodników.

W wyniku dyskusji padła nowa koncepcja, aby zatoka autobusowa została usytuowana wzdłuż wschodniej części ogrodu. Po tej stronie znajduje się szeroki pas zieleni i ingerencja w teren ogrodów byłaby znacznie mniejsza. P. Kazimierz Miotk zaznaczał, że bez względu na to gdzie zostanie usytuowany przystanek autobusowy należy pamiętać, aby działkowcy otrzymali odszkodowania. Prezes ogrodu poruszał również temat montażu ekranu dźwiękochłonnego na wysokości zatoku autobusowej.

Ważnym aspektem było zagospodarowanie działki przy ul. Nanickiej 24 na cele parkingu. Na dzień dzisiejszy są prowadozne negocjacje. Cena, jaką oczekują właściciele działki jest zbyt wysoka dla Gminy Miasta Wejherowa.

Propozycja Zarządu ROD została przyjęta do wiadomości. Jak tylko projektanci sprawdzą czy istnieje możliwość wykonania zatoki autobusowej w zaproponowanym miejscu zostaniemy o tym niezwłocznie poinformowani.