logo pzdWe wtorek 18 listopada na w Domu Działkowca przy ul. Nadrzecznej odbyło się zebranicze członków Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. F. Ceynowy. Celem zebrania było opowiedzenie się działkowców czy chcą by ogród należał do PZD, czy nie. 

Zebranie w pierwszym terminie nie podjęło uchwały z powodu zbyt małej ilości zgromadzonych. W drugim terminie zebrania uczestniczyła 1/3 członków co dawało prawomocność zebrania. Uchwała o pozostaniu w strukturach PZD została podjęta jednogłośnie. W związku z powyższym przynajmniej przez najbliższe dwa lata ROD im. F. Ceynowy w Wejherowie będzie dalej podlegało pod Polski Związek Działkowców. 

Przed nami wiele spraw do załatwienia - mówił prezes Kazimierz Miotk - Należy wyjasnić kwestie naszych altan, działając wspólnie w strukturach PZD możemy zdziałać więcej. 

W przyszłym roku walne zebranie, podczas którego zostanie wybrany nowy Zarząd.