Kwity z opłatami ogrodowymi  można odbierać w biurze Zarządu

w każdy poniedziałek w godz 16.00 - 18.00 oraz każdorazowe jeżeli w biurze

 przebywa członek Zarządu.

Termin wnoszenia opłat do 30 czerwca 2022r 

nr konta KBS  51 8350 0004 0000 0794 2000 0010

                                                                             Zarząd ROD