Kwity z opłatami ogrodowymi  można odbierać w biurze Zarządu po wcześniejszym umówieniu telefonicznym.

 Kwitki będą do odebrania po 31 maja 2024

Termin wnoszenia opłat do 30 czerwca 2024r 

nr konta KBS  51 8350 0004 0000 0794 2000 0010

                                                                             Zarząd ROD