UWAGA KONKURS !!!

Regulamin konkursu fotograficznego „Jesień na mojej działce ROD”

I.Organizator konkursu

 1. Organizatorem konkursu fotograficznego „Jesień na mojej działce ROD”, zwanego dalej „Konkursem” jest Zarząd Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. F. Ceynowy w Wejherowie, zwanymi dalej „Organizatorem”.
 2. Cel i tematyka konkursu

Celem Konkursu jest sfotografowanie swojej swojej działki ROD, rodziny, ich działań, czynów, prac w okresie jesiennym. Tematyką Konkursu są różnorodne przejawy życia rodzinnego, prac ogrodniczych na terenie Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. F.Ceynowy w Wejherowie. W konkursie chodzi o to by, każde zdjęcie przedstawiało swoją działkę lub rodzinę spędzającą czas na działce ROD, a najważniejsze jest by było to zdjęcie wykonane w okresie jesiennym.

 1. Uczestnicy konkursu Konkurs „Jesień na mojej działce ROD” adresowany jest do wszystkich działkowców z Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. F.Ceynowy w Wejherowie.

III. Zgłaszanie prac

 1. Zgłoszenie fotografii do konkursu odbywa się poprzez przesłanie pliku w formie elektronicznej na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub w formie odbitki zdjęcia na papierze dostarczonego do biura zarządu.

Zdjęcia wysłane przez e-mail :

- w tytule wiadomości proimy wpisać: Konkurs „Jesień na mojej działce ROD”,

- zdjęcie musi być w formacie JPG, a wielkość pliku nie może przekroczyć 1 MB. (W razie potrzeby uczestnik zostanie powiadomiony o konieczności nadesłania na adres organizatora zdjęcia w lepszej rozdzielczości)

Odbitki zdjęć dostarczone do biura zarządu winny być w formacie minimum 10x15 i opisane z drugiej strony.

 1. Uczestnik może zgłosić do konkursu maksymalnie 3 zdjęcia.
 2. W na odwrocie odbitki zdjęcia lub w e-mailu przesłanym na adres organizatora powinny znajdować się następujące informacje:

a.Dane personalne uczestnika (imię, nazwisko, nr działki ROD),

b.Numer telefonu, adres e-mail,

c.Tytuł fotografii,

d.Plik JPG podpisany ma być nazwiskiem z kolejnym numerem fotografii np. Kowalski1, Kowalski2, a nie numerem nadanym przez aparat fotograficzny

 1. Datę i miejsce wykonania fotografii (data zrobienia fotografii nie może być starsza niż 22.09.2020 r.)
 2. Zgłoszenia prac będą przyjmowane do 30 listopada 2020 r.
 3. Zdjęcia mogą przesyłać tylko ich autorzy.
 4. Prace niespełniające wymogów regulaminu konkursu zostaną odrzucone.
 5. Zgłoszenie fotografii do konkursu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na: Zamieszczenie fotografii w galerii konkursowej z udzieleniem Organizatorowi przez Uczestnika Konkursu nieodpłatnej i bezterminowej licencji na umieszczenie zdjęć wykonanych przez Uczestnika Konkursu na stronie www Organizatora. Organizator zastrzega sobie prawo do bezpłatnej, jednorazowej reprodukcji nagrodzonych prac, a także podczas wystawy pokonkursowej oraz w innych publikacjach związanych z konkursem. Przekazanie prac konkursowych oznacza jednocześnie, że nie będą one zagrażały ani naruszały praw osób trzecich, w szczególności nie będą naruszały ich majątkowych i osobistych praw autorskich, oraz że osoba przekazująca prace konkursowe ma zgody osób, których wizerunki utrwalono na fotografiach, i uprawnienia do wyrażania zgody na wykorzystanie tych wizerunków. W przypadku wystąpienia przez osobę trzecią z roszczeniami wynikającymi z tytułu naruszenia praw określonych powyżej osoba przekazująca będzie zobligowana do naprawy szkody, jednocześnie zwalni Organizatora od wszelkich zobowiązań, jakie powstaną z tego tytułu.
 6. Ocena prac i rozstrzygnięcie konkursu

1.Wszystkie zdjęcia nadesłane do Konkursu podlegają ocenie Jury powołanego przez Organizatora.

 1. Jury dokonuje oceny po zakończeniu okresu trwania Konkursu biorąc pod uwagę wartość artystyczną, pomysłowość i oryginalność nadesłanych fotografii.
 2. Spośród nadesłanych prac Jury wybierze trzy prace, które zajmą pierwsze, drugie i trzecie miejsce.
 3. Decyzje Jury są ostateczne i wiążące dla wszystkich uczestników Konkursu.
 4. O decyzji Jury nagrodzone i wyróżnione osoby zostaną powiadomione telefonicznie i drogą elektroniczną.
 5. Decyzje Jury zostaną ogłoszone do dnia 6 grudnia 2020r. na stronie Organizatora czyli www.rodwejherowo.pl i na stronie facebook Organizatora https://www.facebook.com/rodwejherowo/.
 6. Prezentacja wyróżnionych prac oraz zwycięzców Konkursu nastąpi na stronach Organiaztora.
 7. Nagrody
 8. Zwycięzcy Konkursu otrzymają następujące nagrody:

- za zajęcie I miejsca – karta podarunkowa do Leroy Merlin o wartości 150zł

- za zajęcie II miejsca – karta podarunkowa do Leroy Merlin o wartości 100zł

- za zajęcie III miejsca – karta podarunkowa do Leroy Merlin o wartości 50zł

 1. Jury ma prawo do innego podziału puli nagród.
 2. Postanowienia końcowe
 3. Regulamin Konkursu dostępny jest na stronie internetowej www.rodwejherowo.pl oraz https://www.facebook.com/rodwejherowo/
 4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie znajdą odpowiednie przepisy prawa polskiego.
 5. Zgłoszenie fotografii do Konkursu jest jednoznaczne z przyjęciem przez uczestnika Konkursu warunków niniejszego regulaminu.