Kwity z opłatami ogrodowymi  można odbierać w biurze Zarządu

w każdy poniedziałek w godz 16.00 - 18.00 oraz każdorazowe jeżeli w biurze

 przebywa członek Zarządu.

Termin wnoszenia opłat do 30 czerwca 2022r 

nr konta KBS  51 8350 0004 0000 0794 2000 0010

                                                                             Zarząd ROD

                                                            

ZAWIADOMIENIE

ZARZĄD ROD im FL. CEYNOWY ZAPRASZA DZIAŁKOWCÓW ROD im FL. CEYNOWY

NA WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE  W DNIU 09.04.2022r.

I - TERMIN godz. 15.00

II - TERMIN godz. 15.00

                                                               ZARZĄD

Dnia 28 sierpnia 2021r. odbyło się Walne Zabranie członków ROD im. F. Ceynowy w Wejherowie.

Podczas zebrania podjęto szereg uchwał oraz wybrano nowy zarząd oraz dokonano wyborów uzupełniających do komisji rewizyjnej.

 

Nowy skład zarządu:

Jan Suprunowicz - Prezes

Franciszek Formella - Zastępca prezesa.

Aleksandra Brodzik - Skarbnik

Iwona Marczyńska - Sekretarz

Henryk Milewczyk - Członek zarządu

 

Do komisji rewizyjnej wybrano Zofię Biwer.

Dnia 21 września 2019r. w świetlicy ROD im. F. Ceynowy odbył się dzień działkowca dla naszych działkowców.

Na poczatku Prezes Zarządu ROD im. F. Ceynowy p. Jarosław Borowiec przedstawił w skrócie, co działo się w ostatnich miesiącach na terenie naszego ogrodu.

Następnie Sekretarz p. Jan Suprunowicz przedstawił sprawy z okręgu pomorskiego PZD i zmiany w regulaminie PZD.

Po słowach wstępu rozpoczęto zabawę, którą prowadził zaproszony DJ, a w przerwie można było skosztować kiełbasek z grilla, sałatki, słodkości przy przysłowiowej kawce,

Działkowcy bardzo pięknie bawili się i tańczyli w naszej świetlicy ROD.

Nie zabrakło także konkursów dla dzieci i dorosłych, gdzie można było wygrać nagrody.

Dziękujemy za WASZ udział !!!

Relacja fotograficzna w galerii LINK>>>