Żegnamy naszego kolegę

Z głębokim żalem informujemy, że w dniu dzisiejszym do wieczności odszedł nasz kolega, wieloletni działkowiec - Ryszard Derkowski.

Rodzinie składamy serdeczne wyrazu współczucia.

Wybrano nowy Zarząd ROD

W sobotę 13 kwietnia 2019 r. w Domi Działkowca odbyło się walne zebranie sprawozdawczo - wyborcze. W trakcie zebrania ustępujący Zarząd otrzymał absolutorium, został przyjęty plan pracy na najbliższy rok oraz na kadencję.

Walne zebranie sprawozdawczo - wyborcze 2019

Zarząd ROD im. F. Ceynowy w Wejherowie informuje, że w dniu 13 kwietnia 2019 r. w świetlicy ROD odbędzie się walne zebranie sprawozdawczo - wyborcze.

I termin 15.00

II termin 15.30

Kolegium Prezesów Zarządów ROD powiatu wejherowskiego i puckiego

W dniu 24.11.2018 roku w świetlicy ROD im. Floriana Ceynowy w Wejherowie odbyło się siódme posiedzenie Kolegium Prezesów powiatu wejherowskiego i puckiego.